హీరోయిన్ రహస్య

Archive

కిరణ్ అబ్బవరం, హీరోయిన్ రహస్య నిశ్చితార్థం

హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, హీరోయిన్ రహస్య నిశ్చితార్థం ఘనంగా జరిగింది. హైదరాబాద్ గండిపేట్ లోని ఓ రిసార్ట్ లో మిత్రులు, కుటుంబ పెద్దల సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని
Read More