డర్టీ ఫెల్లో టీజర్

Archive

డర్టీ ఫెలో మూవీ టీజర్.. హీరో శ్రీకాంత్ ఏమన్నాడంటే?

ఒక తండ్రి తనకొడుకుని సరైన మార్గంలో పెట్టకపోతే ఆ కొడుకు విచ్చల విడిగా సమాజానికి హానికరంగా మారితే… ఆ తండ్రి తీసుకొనే నిర్ణయం ఏమిటి…తండ్రి కొడుకుల మధ్య
Read More