ఔట్‌రీచ్ క్లబ్

Archive

మహేష్ బాబు ఫౌండేషన్ మరియు ఔట్‌రీచ్ క్లబ్ కలిసి “గుండె జబ్బులతో పోరాడుతున్న పిల్లలకు మద్దతుగా” సుమారు 300 మంది

ఔట్‌రీచ్ క్లబ్ ఆఫ్ మహీంద్రా యూనివర్శిటీ, మహేష్ బాబు ఫౌండేషన్ (MB ఫౌండేషన్) భాగస్వామ్యంతో “Heartathon: A Run to Support Children Batling with congenital
Read More